HastelloyG-30 UNSN06030

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Nếu bạn đang có kế hoạch mua hastelloyg-30 unsn06030 Trung Quốc từ nhà sản xuất chuyên nghiệp hastelloyg-30 unsn06030 Trung Quốc và Trung Quốc nhà cung cấp, xin vui lòng liên hệ với Beall nhóm ngành công nghiệp, được trang bị với nhà máy sản xuất, chúng tôi là luôn luôn tại dịch vụ của bạn.

BarTấmỐng
ASTM B581ASTM B582ASTM B622
Thành phần hóa học:
Lớp%NiCRMoFeCCoUNS N06030MinCòn lại28413

Max31.56170,035WCuMNSiNBPS
1.51

0.3


42.41.50,81.50,040,02
Hiệu suất vật lý:
Mật độ8,9 g/cm3

Nấu chảy ra1325-1370

Xử lý nhiệtT * SY * SElRM N/mm2RP0.2n/mm2A5%UNS N0603052420062
Yêu cầu thông tin